Omslaget

Kårkullas egen tidning Omslaget utkommer med 3-4 nummer per år. Tidningen innehåller bl a intressanta temaartiklar, intervjuer, aktuell information om Kårkulla evenemang och -kurser mm

Allmänt

UtgivareKårkulla samkommun
ChefredaktörMalin Johansson
Antal nr/år3-4 nummer / år

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressKårkullavägen 142,
21610 Kirjala
Webbplatswww.karkulla.fi/index.php?num=5

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige